Děkuji všem, kdo podporují moji kandidaturu 🖤

Klára Kocmanová

Poslankyně Parlamentu ČR za Piráty

Přála bych si, abychom v Senátu měli více lidí, kteří prosazují témata, která Martin Karim má jako své priority. Ať už jde o dostupné bydlení, efektivní řešení exekucí, pomoc seniorům a pomoc s energetickou chudobou a v neposlední řadě také boj proti korupci. Je zásadní, aby všechna tato velmi důležitá témata měla i v Senátu větší zastoupení, abychom na nich mohli napříč Parlamentem co nejlépe spolupracovat.

Budeme tak jako zákonodárci co nejvíce ku prospěchu lidem, kteří nás volili a dali nám svou důvěru.


Přejít nahoru