Děkuji všem, kdo podporují moji kandidaturu 🖤

Václav Hanžl

Vývojář AI

Martin Karim o věcech přemýšlí do hloubky a hledá řešení, která jsou v nejlepším slova smyslu morální – užitečná lidem, spravedlivá a realistická. Léta se snažím volit ty, kdo se nenechají snadno uplatit či vydírat, protože to považuji za naprosto zásadní pro bezpečnost naší země. Pirátské straně i Martinovi v tomto věřím.


Přejít nahoru