JUDr. Martin Karim (*1965)

JUDr. Martin Karim (*1965)

Datum narození: 18. prosince 1965
Bydliště: Trnová 129, 252 10 Trnová
Email: [email protected]
Telefon: +420 602 383 636

Datum narození: 18. prosince 1965
Bydliště: Trnová 129, 252 10 Trnová
Email: [email protected]
Telefon: +420 602 383 636

Představení

“Vždycky pracuji na tom, aby se věci měnily k lepšímu a pomáhám lidem. 

Se svou rodinou žiji v malé vesnici Trnová (poblíž Jíloviště na Praze-západ), kde jsem aktivním občanem. Zároveň se zajímám o celostátní politiku. Profesně je mou oblastí sociální politika a především důchody, kterým se věnuji i ve své právní praxi. Senioři si totiž zaslouží pomoc a podporu společnosti za to, co pro ni vykonali. 

Do Pirátské strany mě mě přivedl společný zájem o lidská práva a sociální témata. S Piráty sdílím i důraz na modernizaci a digitalizaci státní správy, boj proti kli­entelismu, korupci a plýtvání veřejnými penězi.

Ve svém životě jsem nejvíc pyšný na své čtyři děti. Vážím si každé chvíle, kterou spolu trávíme – čas s rodinou je pro mě to nejcennější. Zároveň si také silně uvědomuji odpovědnost za to, abych jim předal spravedlivý a zdravý svět, kde budou moci svobodně rozvíjet své plány a talenty. 

Mým hlavním cílem v Senátu je dostupné bydlení a řešení drahých energií, důchodová reforma a pomoc seniorům. Nebudu zapomínat ani na boj proti korupci a daňovým únikům.”

JUDr. Martin Karim, kandidát do Senátu ve volebním obvodě Beroun
Kandiduji za Českou Pirátskou stranu s podporou ČSSD a Zelených

Profesní životopis

01/2019 – dosud

Česká správa sociálního zabezpečení

Metodik mezinárodně-právního oddělení, tvůrce celostátní koncepce důchodů.

10/2014 – 12/2018

London Direct Underwriters, a.s.

Člen dozorčí rady

04/2016 – 2019

CFA Partners s.r.o. (firma evidovaná Komorou daňových poradců ČR) 

Jednatel, vlastník, specialista na pracovní právo. 

Vypracovávání smluvní dokumentace.

01/1990 – 08/2016

Martin Karim MARKA (OSVČ) CEO manažer

Distribuce potravin a nápojů. Síť vlastních maloobchodů s potravinami a nápoji fungující v nákupní alianci Potraviny CZ.

01/2002 – 12/2005

Davinia Group, s.r.o. CEO, dovozce potravin ze Španělska s distribucí do obchodních řetězců v ČR.

Vzdělání

2020

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Zahájení čtyřletého doktorského studia v kombinované formě, ve studijním programu Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

2018 – 2020

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Rigorózní řízení, úspěšně obhájená práce na téma Formy právních jednání, RZ Občanské právo. Získán akademický titul JUDr.

2015 – 2018

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Doplňující studium jednotlivých předmětů platného českého práva

2010 – 2015

Panevropská vysoká škola (PVS), právo

Diplomová práce z pracovního práva Zaměstnávání cizinců

Státní závěrečná zkouška z pracovního práva

Magisterské studium 2013 – 2015

Bakalářské studium 2010 – 2013

1981–1985

Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1

Ekonomika, informatika a technika administrativy

Politické a zájmové organizace

11/2020

Středočeský kraj

Člen Komise pro majetek, člen dozorčí rady Nemocnice Středočeského kraje a.s., člen výboru pro audit středočeských krajských nemocnic

1/2020 – dosud

Česká pirátská strana

Člen, předseda MS Mníšecko a Dolní Berounka

04/2018 – 2019

Obec Trnová

Právní komise starosty malé obce, zastupitel, kontrolní komise, kontrola a administrace smluv a VŘ.

Schopnosti a vlastnosti

Čeština – mateřský jazyk

Slovenština – pokročilá

Angličtina – jazyková úroveň B2 – pokročilý  (Upper Intermediate)

Ruština – středně pokročilá (maturitní zkouška)

Němčina – mírně pokročilá

Microsoft Office

středně pokročilý uživatel

Windows

středně pokročilý uživatel

Codexis

pokročilý uživatel

ASPI, Ekonomické a účetní SW

uživatel

Řidičský průkaz B

Kurzy, semináře

2019

Úřednická zkouška obor Sociální pojištění

Kursy ČSSZ: Provádění evropského práva sociálního zabezpečení, Správní řízení, Důchodové a nemocenské pojištění, Pojistné na sociální zabezpečení, Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů, Dávkový kurs,

PFUPOL Mezinárodní právo sociálního zabezpečení, PFUK Juridikum ČSSZ

2018

Občanské právo procesní PFUK

2017

Občanské právo hmotné PFUK Komora daňových poradců ČR Malé daně

2016

PFUK

Trestní právo Obchodní právo Správní právo

Ústavní právo

Zájmy

Rodina, turistika.

Přejít nahoru