Děkuji všem, kdo podporují moji kandidaturu 🖤

MUDr. Kateřina Kehárová

Praktická lékařka

Za trvalou pomoc  lidem ohroženým chudobou, sociálně znevýhodněným,  seniorům. Za pomoc zorientování se v situaci, protože znevýhodnění spočívá i v nedostupnosti informací a v neschopnosti využít nabízenou pomoc.

Tím se jeho práce podobá té mojí. Vím, jak je těžké vytrvat v pomoci a vyrovnat se s tím, že někdy i konkrétní pomoc nemá uspokojivý výsledek. Martin Karim ví o čem mluví, jeho postoje jsou zřetelné a dlouhodobé.