Senioři musí žít v naší zemi důstojně

Obyvatelstvo stárne a může se stát, že zanedbávaný penzijní systém brzy zkolabuje a nebude, z čeho důchody vyplácet. Přitom již dnes je řada seniorů ohrožena chudobou. Senioři musí žít v naší zemi důstojně.

Měl jsem to štěstí, že jsem vyrůstal v harmonickém prostředí. Naše rodina držela vždycky při sobě. Starala se o mě maminka i tatínek, kterým vydatně pomáhali babička s dědečkem. Když tatínek vážně onemocněl, mnoho let se o něj maminka doma obětavě starala. Péči o něj mi předala až v době, kdy už byla sama vážně nemocná.

S manželkou jsme se museli načas rozdělit. Žena se doma starala o děti a já se nastěhoval k rodičům. Prošli jsme společně finálním stadiem nemoci s pomocí domácího hospicu, díky kterému mohla maminka odejít obklopená rodinou. V péči o tatínka jsme se pak se ženou starali formou domácí péče 3 roky. Na vlastní kůži jsem poznal, co prožívají v těchto situacích senioři a jejich blízcí.

Proto jsem své profesní a studijní zaměření nasměroval k právu sociálního zabezpečení a důchodům. Působím v expertním týmu právních metodiků, který řeší nejkomplikovanější kauzy. Ze své praxe mohu potvrdit, že důchody u nás potřebujeme řešit opravdu rychle.

Přejít nahoru